📷گزارش تصویری| شروع عملیات کنده کاری جهت پیاده روسازی حاشیه شرقی خیابان سلمان فارسی حدفاصل سلمان فارسی ۲۴ تاسه راهی سلمان فارسی

1402/01/23
336 بازدید

برچسب‌ها:,