🎥 ویدیو| اجرای عملیات جدول گذاری معابر شهری، خیابان دانش ۱۶

🎥 ویدیو| اجرای عملیات جدول گذاری معابر شهری، خیابان دانش ۱۶

1403/04/24

رفع خطر بنای مخاطره آمیز خیابان ۱۵خرداد۱۰ به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با توجه به زلزله اخیر حسب دستور مقام محترم قضائی و شهردار محترم

رفع خطر بنای مخاطره آمیز خیابان ۱۵خرداد۱۰ به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با توجه به زلزله اخیر حسب دستور مقام محترم قضائی و شهردار محترم

1403/04/24

🎥|گزارش ویدئویی |🎥 رفع خطر بنای مخاطره آمیز خیابان ۱۵خرداد۱۰ به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با توجه به زلزله اخیر حسب دستور مقام محترم قضائی و شهردار محترم تشکر از مهندس نجار،عوامل انتظامی،مهندس کبیر(ماشین آلات شهرداری( )سازمان ایمنی و آتش‌نشانی کاشمر ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ 🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی […]

رفع خطر بنای مخاطره آمیز خیابان مدرس ۴ به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با توجه به زلزله اخیر حسب دستور مقام محترم قضائی و شهردار محترم

رفع خطر بنای مخاطره آمیز خیابان مدرس ۴ به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با توجه به زلزله اخیر حسب دستور مقام محترم قضائی و شهردار محترم

1403/04/24

🎥|گزارش ویدئویی |🎥 رفع خطر بنای مخاطره آمیز خیابان مدرس ۴ به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با توجه به زلزله اخیر حسب دستور مقام محترم قضائی و شهردار محترم تشکر از مهندس نجار،عوامل انتظامی،مهندس کبیر(ماشین آلات شهرداری( )سازمان ایمنی و آتش‌نشانی کاشمر ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ 🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای […]

گزارش ویدیویی| اجرای دیوار ساحلی مسیل شرقی کال سلطانیه

گزارش ویدیویی| اجرای دیوار ساحلی مسیل شرقی کال سلطانیه

1403/04/24

گزارش عملکرد آقای مهندس نجار معاونت خدمات شهری  در خصوص رفع خطر بناهای مخاطره آمیز با توجه به زلزله اخیر

گزارش عملکرد آقای مهندس نجار معاونت خدمات شهری در خصوص رفع خطر بناهای مخاطره آمیز با توجه به زلزله اخیر

1403/04/24

🎥|گزارش ویدئویی |🎥 گزارش عملکرد آقای مهندس نجار معاونت خدمات شهری در خصوص رفع خطر بناهای مخاطره آمیز با توجه به زلزله اخیر ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ 🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر

رفع خطر بنای مخاطره آمیز خیابان قائم۷ به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با توجه به زلزله اخیر حسب دستور مقام محترم قضائی و شهردار محترم

رفع خطر بنای مخاطره آمیز خیابان قائم۷ به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با توجه به زلزله اخیر حسب دستور مقام محترم قضائی و شهردار محترم

1403/04/24

|گزارش تصویری |🎥 رفع خطر بنای مخاطره آمیز خیابان قائم۷ به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با توجه به زلزله اخیر حسب دستور مقام محترم قضائی و شهردار محترم تشکر از مهندس نجار،عوامل انتظامی،مهندس کبیر(ماشین آلات شهرداری( )سازمان ایمنی و آتش‌نشانی کاشمر ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ 🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی […]