آرشیو

گزارش خبری| پروژه بزرگ بامشار در بام شهر کاشمر به سرعت در حال اجراست به گفته مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر  در بازدید اخیر به زمان بهره‌برداری پروژه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ اشاره کردند

گزارش خبری| پروژه بزرگ بامشار در بام شهر کاشمر به سرعت در حال اجراست به گفته مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر در بازدید اخیر به زمان بهره‌برداری پروژه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ اشاره کردند

1403/04/18

گزارش خبری| پروژه بزرگ بامشار در بام شهر کاشمر به سرعت در حال اجراست به گفته مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر در بازدید اخیر به زمان بهره‌برداری پروژه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ اشاره کردند فعالیت های عمرانی شهرداری هر روزه در ۴۰ نقطه شهر در حال اجرا می باشد. 🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی […]