آیین رونمایی از المان وداع، با حضور مسئولین، پیشکسوتان دفاع مقدس و مردم شهیدپرور شهرستان