اتمام عملیات آسفالت معابرشهری، خیابان جمهوری اسلامی ۴۱