اتمام عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان دادگستری ۱