اجرای تونل نوری، خیابان امام خمینی(ره) (پارک شهید عسگری)