اجرای عملیات آسفالت معابر شهری، خیابان خرمشهر ٣ با استفاده از دستگاه فینیشر (ماشین پخش آسفالت)که به تازگی توسط شهرداری با پیگیری سازمان همیاری شهرداری‌های استان خریداری شده است.