🎥ویدیو |اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری خیابان 17 شهریور 10