اجرای عملیات جدول گذاری معابرشهری، خیابان جمهوری اسلامی ۱۲