احداث چندین دوربرگردان در میادین شهری توسط اداره عمران شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر