از ابتدا تا انتهای اجرای عملیات بهسازی میدان آزادی(باغمزار) کاشمر