بازدید شهردار محترم کاشمر جناب مهندس کوهسرخی به همراه امام جمعه دانشمند مردمی و محبوب شهرستان کاشمر جناب آقای دکتر طاهری از پروژه های زیبا سازی سطح شهر و تقدیر و تشکر از پرسنل خدوم شهرداری