بازدید معاون محترم مدیرکل راه و شهر سازی استان خراسان رضوی به اتفاق فرماندار محترم و شهردار محترم از پروژه نهضت ملی مسکن (خیابان ۱۴ معصوم)

گزارش ویدیویی|
بازدید معاون محترم مدیرکل راه و شهر سازی استان خراسان رضوی به اتفاق فرماندار محترم و شهردار محترم از پروژه نهضت ملی مسکن
(خیابان ۱۴ معصوم)

در این بازدید از خدمات شهرداری کاشمر در خصوص آماده سازی وصدور پروانه که منجر به شروع عملیات ساخت و تسریع در روند اجرای عملیات ساختمان سازی شد تقدیر و تشکر بعمل آمد.

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر