بازدید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر از اجرای عملیات بازسازی تالار بزرگ آریا