بازدید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر از روند اجرایی کف سازی و زیبا سازی آبشار (ضلع شمال غربی) امامزاده سید مرتضی (ع)