بازدید میدانی مهندس نجار معاونت خدمات شهری و معاونین شهردار از محل استقرار انواع وانت‌بار،کامیونت،کامیون و ادوات راه‌سازی سبک و سنگین شهرستان کاشمر