بازدید و پذیرایی مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر و ریاست محترم شورای اسلامی شهر کاشمر مهندس مراد زاده ازشرکت کنندگان در مراسم وبرپایی موکب شهدای خدمت شهرستان کاشمر واقع در مشهد مقدس در روز خاکسپاری شهید آیت الله رئیسی