تقدیر و تشکر دونفر از شهروندان محترم وبافرهنگ‌ وقدرشناش کاشمر بابت خدمات شهرداری در مناطق کم برخوردار شهر کاشمر در ۲۱بهمن ماه ۱۴۰۲ در افتتاح پارک بانوان محله قائم