تقدیر و تشکر یکی از شهروندان محترم وبافرهنگ‌ وقدرشناش محله قائم بابت اجرای عملیات آسفالت خیابان قائم ۳۲در روز ۲۲بهمن ماه با ارسال این کلیپ