جلسه شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی کنگره ملی شهدای ترشیز با حضور سردار آزادی، مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور