حضور شهروندان و مسئولین و پرسنل ادارت در مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره)