در راستای کسب درآمد پایدار برای شهرداری واحیا واورهال نمودن ماشین آلات شهرداری تعداد ۶ دستگاه ماشین آلات که از رده خارج شده بودند اورهال وبه مدار کار و فعالیت مجدد وارد شدند

⭕️📷گزارش خبری :
مهندس کوهسرخی شهردار کاشمرضمن تشکر از مجموعه مدیریت ماشین آلات شهرداری وآقای مهندس کبیر گفت: در راستای کسب درآمد پایدار برای شهرداری واحیا واورهال نمودن ماشین آلات شهرداری تعداد ۶ دستگاه ماشین آلات که از رده خارج شده بودند اورهال وبه مدار کار و فعالیت مجدد وارد شدند و علاوه بر یازده دستگاه ماشین آلاتی که در یکسال اخیر خریداری نمودیم .جهت اجرای عملیات آسفالت و تکمیل زنجیره تولید تا پخش آسفالت یک دستگاه فنیشر (ماشین پخش اسفالت) به مبلغ بیش از ۴۵ میلیارد ریال خریداری کردیم .ایشان فرمودند بزودی نهضت بزرگ اجرای عملیات آسفالت در سطح معابر شهر از بولوار جانبازان وخیابان خرمشهر شروع می گردد.همچنین با تکمیل زنجیره تولید و پخش آسفالت شهرداری کاشمرآمادگی لازم جهت اجرای عملیات آسفالت در روستاها و جاده شادمهر به کاشمرومنطقه ترشیز را دارد.