دیدار شهردار،ریاست و اعضای شورای اسلامی شهرکاشمر با دکتر شریعتمداری فرماندار جدید شهرستان کاشمر