رفع خطر از بنای مخاطره آمیز به استناد کمیسیون بند۱۴ماده ۵۵قانون شهرداریها واقع در خیابان سلطانیه ۷(کوچه در سنگی)حسب درخواست مالک رفع خطر توسط شهرداری صورت گرفت.

 

🎥|گزارش ویدیویی|🎥

رفع خطر از بنای مخاطره آمیز به استناد کمیسیون بند۱۴ماده ۵۵قانون شهرداریها واقع در خیابان سلطانیه ۷(کوچه در سنگی)حسب درخواست مالک رفع خطر توسط شهرداری صورت گرفت.
با تشکر از ماشین آلات واحد موتوری (مهندس کبیر)و پرسنل معاونت خدمات شهری(مهندس نجار)و عوامل نیروی انتظامی که در محل حضور داشتند.

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

 

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر