زیرسازی جهت اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری توسط واحد ماشین آلات شهرداری کاشمر خیابان قائم 7