شب گذشته ۳۰آبان‌ماه بازدید سرزده مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر از روند اجرایی عملیات بازسازی بازار روز شهرداری