مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر: اجرای عملیات آبشار مصنوعی جنگل سیدمرتضی(ع) از آذرماه ۱۴۰۲ شروع شده و انشالله بتوانیم در یک بازه زمانی کوتاه از این آبشار بهره برداری کنیم.