نصب ۷عدد چراغ‌برق دکوراتیو و ۲۷عدد پرژکتور جهت فضای عمومی پارک و چمن مصنوعی پارک دانش