همزمان با بهار قرآن به استقبال بهار طبیعت می رویم شهرداری کاشمر در خدمت همشهریان و هموطنان عزیز شهر کاشمر دومین شهر زیارتی استان خراسان رضوی و چهارمین شهر زیارتی کشور