پخش گزارش خبری از “همایش قرآنی من قرآن را دوست دارم “در بلوار سید مرتضی (ع)شهرستان کاشمر از خبر16 صداوسیما خراسان رضوی

🟢دفتر خبرگزاری صداوسیما کاشمر

پخش گزارش خبری از “همایش قرآنی من قرآن را دوست دارم “در بلوار سید مرتضی (ع)شهرستان کاشمر از خبر16 صداوسیما خراسان رضوی

⏰تاریخ پخش :1403/01/09
🟢تهیه کننده: مجتبی اسکندری
🎙خبرنگار و گزارشگر :محمد جواد دربانی
تصویر بردار: مجتبی اسکندری
https://eitaa.com/torshiz_24