گرده همایی ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد شهرستان و اهدای بسته بهداشتی به مساجد شهرستان توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر