گزارش تصویری| شروع عملیات آبشار مصنوعی معروف به بامشار در بام شهر کاشمر با حضور مسئولین محترم شهرستان و خبرنگاران و اصحاب رسانه وکاشت نهال در منتهی الیه جنگل سید مرتضی ع احداث باغ عناب وسنجد