گزارش زیرسازی توسط واحد ماشین آلات شهرداری در راستای اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری خیابان 17شهریور4/1