🎥ویدیو| آغاز اجرای عملیات تایل فرش خیابان امام خمینی 17 با حضور مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر