🎥ویدیو | اجرای عملیات آسفالت معابر شهری، خیابان نرگس جنوبی