🎥ویدیو | اجرای عملیات بتن و آسفالت معابرشهری، میدان شهید رجایی