🎥ویدیو | اجرای عملیات تایل فرش معابرشهری، منطقه حسین آباد