🎥ویدیو | اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری، خیابان شهید باقری