🎥ویدیو | اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری خیابان شهید اکبرنژاد ۷