🎥ویدیو | اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری منطقه احمد آباد