🎥ویدیو | اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری خیابان فاطمیه ۱۷