🎥ویدیو | اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری خیابان شهید باقری ۲۶