🎥ویدیو | اجرای عملیات نهضت آسفالت، ابتدای بلوار سید مرتضی(ع)

🔶 مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر، به همراه ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر از این پروژه بازدید نمودند.