🎥ویدیو | اجرای عملیات کفسازی معابرشهری، خیابان شهید باقری ١٢