🎥ویدیو | اجرای عملیات کفسازی معابر شهری، خیابان نیازمند 1