🎥ویدیو | اجرای عملیات کفسازی معابر شهری، انتهای خیابان شاهد