🎥|گزارش ویدیویی|پس از یک هفته جستجو توسط محیط زیست و سازمان آتش نشانی شهرداری کاشمر و ستاد جمع آوری سگ های بلاصاحب، یک قلاده گرگاس توسط اکیپ جمع آوری ستاد سگ های بلاصاحب جمع آوری شد.