🎥گزارش ویدیویی| برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر