🎥 ویدیو| اجرای عملیات تایل فرش معابر شهری خیابان جمهوری اسلامی ۷